Regulamin tworzenia puzzli w serwisie www.generatorpuzzli.pl

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie:

użytkownik- jest to osoba tworząca puzzle za pośrednictwem serwisu generatorpuzzli.pl

puzzle - puzzle online wykonane za pośrednictwem serwisu generatorpuzzli.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia puzzli w serwisie generatorpuzzli.pl przez użytkowników.
2. Zdjęcia wykorzystywane do tworzenia puzzli muszą być własnością użytkownika lub pochodzić z serwisów udzielających zezwolenia na ich wykorzystywanie w takiej formie. Użytkownik akceputjąc regulamin oświadcza, że zezwala na przetwarzanie udostępnionych przez niego zdjęć w dowolnej formie przez generatorpuzzli.pl i udostępnienie przetworzonych zdjęć w formie puzzli innym portalom.
3. Zdjęcia nie mogą przedstawiać treści pornograficznych lub niedozwolonych prawnie.
4. Opinie wyrażone za pośrednictwem puzzli utworzonych w serwisie generatorpuzzli.pl przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie mogą być sprzeczne z prawem, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagować przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Wpisy nie spełniające powyższych warunków powinny być usuwane w części lub całości przez użytkowników.
5. Użytkownik tworzy i wykorzystuje puzzle na własna odpowiedzialność. Użytkownik nie ma prawa zgłaszania żadnych roszczeń wobec serwisu generatorpuzzli.pl związanych z funkcjonowaniem puzzli. Serwis generatorpuzzli.pl dołoży wszelkich starań aby puzzle funkcjonowały prawidłowo i w sposób ciągły.
6. Puzzle użytkowników sa wykorzystywane przez nasze serwisy www.kliknijtu.com, www.katalogpuzzli.pl, www.rebusy.pl, na stronie głównej generatorpuzzli.pl. Jednak Użytkownik powinien być świadomy, że wykonane w serwisie puzzle mogą być dostępne dla innych osób i na innych serwisach za zgodą właścicieli generatorpuzzli.pl.
7. Serwis generatorpuzzli.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub kasowania puzzli, komentarzy i innch treści dot. puzzli utworzonych na serwerach serwisu generatorpuzzli.pl
8. Serwis generatorpuzzli.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadomienia.